Kategori: Uncategorized

Rüyada Fatiha Okumak

Rüyada Fatiha Okumak Rüyada Fatiha okuduğunu gören bireyin yaşamda ayağı hiçbir zaman tökezlemez ya da taşa takılmaz diye tabir edilir. Başka Bir Deyişle rüya sahibi çok üzüleceği, gözyaşlarına boğulacağı ya da kederden can vereceği civarı berbat şeyler yaşamaz bilakis hayatından daima hayırlı ve harika vakalar olabilir. Her zorluğun altından Allah’ın

Fatiha Suresi Fazileti

Fatiha Suresi Fazileti Müddesir suresinden sonra Mekke’de inen Fatiha Suresi 7 ayetten oluşmaktadır. Kuran’ın ilk suresi olduğu için açış yapan, açan anlamına geldiği için sureye  “Fatiha” süresi denilmiştir. Halk arasında yaygın olarak “El-Elhamdülillah” suresi olarak ta bilinen bu sure için Peygamber efendimiz tarafından

Fatiha Suresi Türkçe Okunuşu

Okunuşu: Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Anlamı: Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur. (Allahı

Fatiha Suresi Tefsiri

Fatiha süresinin 1. ayeti (Fizilal’il Kur’an) 1- Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Besmelenin, her surenin bağımsız bir ayeti mi, yoksa bütün surelere başlarken okunan tek bir Kur’an ayeti mi olduğu konusu tartışmalı bir mesele olmakla birlikte, geçerli görüşe göre o, “Fatiha suresinin ayetlerinden biridir ve bu surenin sayısı besmeleyle yediye tamamlanma

Fatiha Suresi Meali

BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHİM 1- Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla; 2- Bütün evreni yoktan var edip, sonrada onu eğitip, ona düzen veren, Allah’u Teala övülmeye ve teşekküre layıktır 3- Bu dünyada hem mü’minlere hem kafirlere acıyan, rızkı veren (Rahman) Allah, ahirette sadece mü’minlere acıyarak (Rahim), günahlarını affedip cennete koyacaktır,

Fatiha Suresi Arapça Okunuşu

Bismillāhirahmānirahīm Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.  

Fatiha Suresi Dinle

Fatiha Suresi 7 ayettir. Birinci ayeti, Besmele-i Şeriftir. Bu sureye Sebulmesan yani “iki yedi veya iki yerde (biri Mekke de, biri de Medine de ) nazil olmuştur” denilmiştir. Zira peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)in Semavi kitapların bütün sırrı Kur-an da, Kur-an’ın sırrı Fatiha-ı Şerifte, Fatiha’nın sırrı da başındaki Besmele-i Şerifte mevcuttur. (

Fatiha Suresi

“Bismillâhirrahmanirrahim. Elhamdulillâhi Rabbil âlemin, errahmanirrahim, malikiyevmiddin, iyyake na’büdü, ve iyyake nestâiyn, ihdinas sıratal müstâkiym, sıratallezîne enâmte aleyhim, ğayril mağdûbi aleyhim, veladdââlliyn” Sıralı Okunuşu 1- Bismillahirrahmânirrahîm. 2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin 3- Errahmânir’rahim 4- Mâliki